Start

Nieuws

Bezoek aan de Week van de Steden en Regio's in Brussel

Brussel3vrijdag 14 oktober 2016 10:02 Bezoek aan de Week van de Steden en Regio's in Brussel, samen met collega Statenleden. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd en heeft twee doelen: netwerken en informatie delen. Het eerste ... lees verder
Labels

Bijdrage VJN

Handen schuddendonderdag 14 juli 2016 21:11 Voorzitter, Als ik de kranten lees, en het nieuws volg, dan kan mij wel eens een gevoel van onzekerheid bevangen. Wat betekent het voor Nederland, en voor mij en voor onze inwoners, dat het ... lees verder
Labels

Eerste stap naar meer sociale ondernemingen in Drenthe

dopper 2dinsdag 12 juli 2016 21:24 De Statenfracties van de ChristenUnie en de PvdA zullen morgen bij de behandeling van de voorjaarsnota een motie indienen waarin ze Gedeputeerde Staten van Drenthe verzoeken om in het najaar van ... lees verder
Labels

Het bollenhart van Drenthe zet de bloemetjes buiten

bollenveldenzondag 10 juli 2016 11:04 Als het gaat over bloemen, dan denken veel mensen aan het westen van Nederland: de Keukenhof in Lisse of de bloemenveiling van Aalsmeer. Maar wist u dat een steeds groter deel van de Nederlandse ... lees verder
Labels

Regenboogmotie

Regenboogdonderdag 07 juli 2016 09:10 Woensdag stond een zgn. Regenboogmotie op de agenda van Provinciale Staten. De motie was ingediend door acht partijen. In deze motie werd het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om zich ... lees verder
Labels