Asbest, energie en ruimte

Tjissewoensdag 12 juli 2017 19:03

Blog Tjisse Stelpstra, Gedeputeerde

Energie staat niet alleen in Drenthe maar ook landelijk hoog op de agenda. Daarvoor ben ik regelmatig op stap in Den Haag en in Europa. Landelijk leg ik daar vooral het accent op de ruimtelijke consequenties van de energietransitie, onder andere als voorzitter van de landelijke versnellingstafel energie en ruimte. In Europees verband is het vaak wat abstracter en meer lange termijn. Toch heb ik daar onlangs ook heel concreet met enkele Europarlementariërs gesproken over de manier waarop inwoners invloed moeten hebben op de ruimtelijke consequenties van de energietransitie. Mijn insteek daarbij is dat onze inwoners veel meer betrokken moeten worden bij de vraag hoe nieuwe energiebronnen (windmolens, zonnepanelen, bio-vergisting etc) een plek moeten krijgen.Dat laatste is ook een belangrijk uitgangspunt in de koersnotitie voor een nieuwe omgevingsvisie die ik in september aan provinciale staten voorleg. Dit is een belangrijk document voor de ruimtelijke ordening in Drenthe.

Er speelt dus veel, en dan heb ik het nog niet eens gehad over een lastig dossier als gaswinning. Iets om een volgende keer iets meer over te vertellen.

Labels

« Terug