Jaarverslag 2017 Provinciale ChristenUnie Drenthe

zaterdag 02 december 2017 09:28

In het afgelopen jaar zijn er weer allerlei activiteiten geweest binnen de ChristenUnie Drenthe.

We begonnen het afgelopen jaar met een Nieuwjaarsbijeenkomst op 25 januari in GKV Assen Kloosterveen. We hadden een fijne bijeenkomst waar ook andere statenfracties aanwezig waren.

Deze bijeenkomst hebben we samen met de Statenfractie georganiseerd.

Op 17 januari 2018 wordt opnieuw een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.

Na afloop van deze bijeenkomst hebben we samen met Tjitske Kuiper van het Partijbureau met de verschillende afdelingen vergaderd en het Handboek verkiezingen besproken.

Het bestuur heeft dit jaar 4 x keer vergaderd.

De bestuursleden hebben alle afdelingen (behalve Meppel) bezocht en gesprekken met de afdelingsbesturen gehad.

Met Tjisse Stelpstra en Bernadette van den Berg zijn functioneringsgesprekken gevoerd.

In verband met de Landelijke Verkiezingen in maart jl. is er op maandag 6 maart een ChristenUnie Regoirun van Groningen naar Den Haag gehouden waar verschillende afdelingen aan hebben mee gedaan.

Henk Medema en Catrien Venema-v.d. Heide hebben op 18 maart een bezoek gebracht aan Waterschap Drents-Overijsselse Delta en uitleg over water problemen op Kampereiland gehad.

Op 8 september is er door bestuur en statenfractie een netwerk bijeenkomst met alle raden/staten en waterschap bestuurders in Drenthe gehouden bij Diggels in Westerbork.

Het bestuur gaat de komende periode regelmatig de vergaderingen van de Statenfractie bezoeken.

We nemen dit jaar afscheid van Henk Medema en Pieter Kralt als bestuurslid van ChristenUnie Drenthe. We danken hen voor hun inzet en bijdrage in het Provinciaal ChristenUnie bestuur Drenthe.

Ook het afgelopen jaar mochten we weer onze verschillende bijeenkomsten te houden, want God geeft ons in deze roerige tijden nog steeds de mogelijkheid om Christelijke Politiek te bedrijven.

We danken Hem hiervoor en hopen ook in het komende jaar onder Zijn zegen ons werk te kunnen voortzetten.

Dank u.

 

C.J. Venema-v.d.Heide

secr. PCU Drenthe.

Labels

« Terug