Nieuwe Commissaris van de Koning geïnstalleerd in Drenthe

Commisaris van de Koning van Drenthemaandag 04 december 2017 09:30

Op vrijdag 1 december was het feest in het Provinciehuis. We mochten met elkaar Jetta Klijnsma officieel welkom heten in Drenthe. Tijdens een bijzondere Statenvergadering werd zij geïnstalleerd in de functie van Commissaris van de Koning in Drenthe.

De fractie van de ChristenUnie in Drenthe is erg blij met de komst van deze nieuwe Commissaris.

In een interview met RTV Drenthe heeft de nieuwe Commissaris aangegeven “eerst heel veel naar mensen toe te willen gaan en mensen te willen ontvangen om te horen waar de focus op moet liggen". Het sociale gezicht van Jetta is ontstaan door haar handicap (spastische benen). Ze verbleef als 13-jarig meisje een jaar lang in een revalidatiecentrum. "Ik zag daar kinderen met nog veel ergere handicaps en zelfs kinderen die doodgingen. Dat deed me beseffen dat niet iedereen gelijk is en niet iedereen hetzelfde kan. Dus moet je mensen die niet alles kunnen, helpen. Dat motiveert mij enorm."

Verder wil de nieuwe commissaris ondersteunend zijn aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, en in Den Haag deuren openen voor Drenthe. Over de Drentse culturele identiteit en evenementen is ze heel stellig. Die wil ze helpen uitbouwen. Shakespeare in Diever, de Koloniën van Weldadigheid, Het Pauperparadijs en het Drents Museum: Klijnsma komt met een hele waslijst van zaken die Drenthe moet koesteren en uitbouwen. "Ik ga de komende tijd eerst met veel Drenten praten over wat zij belangrijk vinden wat er op de agenda moet komen.” Daarnaast hoopt ze dichtbij het provinciehuis te gaan wonen, zodat ze ‘gewoon op de fiets’ naar haar werk kan gaan.

Wat doet een Commissaris van de Koning ongeveer?

De Commissaris is lid van Gedeputeerde Staten en fungeert als voorzitter van de Provinciale Staten. Zij houdt onder andere toezicht op de openbare orde en de veiligheid. Zo zal zij bijvoorbeeld bij rampen (in meerdere gemeenten tegelijk) optreden als coördinator van de rampenbestrijding.

Ook houdt zij toezicht op de kwaliteit van het beleid en de besluitvorming van de provincie en heeft zij een rol in de samenwerking tussen verschillende instellingen en organisaties binnen de provincie. Zij zal als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bezoeken brengen aan gemeenten en de regering adviseren over het beleid ten aanzien van de provincie. Ook heeft de Commissaris een rol in de benoeming of herbenoeming van burgemeesters.

Tot slot heeft de commissaris een aantal taken van meer ceremoniële aard. Wanneer er leden van het Koninklijk Huis de provincie bezoeken, begeleidt de commissaris van de Koning deze bezoeken.

Labels

« Terug