ChristenUnie Drenthe op bezoek bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)

WDOD1vrijdag 08 december 2017 10:47

Op woensdag 6 december jl. bracht de Statenfractie een bezoek aan het WDOD, welke statutair gevestigd is aan de Hesselterlandweg in Meppel. Hier bevindt zich een Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij dit bezoek was ook een afvaardiging van de fractie van de ChristenUnie uit Meppel aanwezig.

Om 10.00 uur werden we hartelijk ontvangen met koffie en koek van een Drentse bakker. Herman Odink (Dagelijks Bestuur) en Frank Fokkema (beleidsmedewerker wateroverlast) hebben ons deze ochtend veel verteld over de historie van Meppel in relatie tot het water en de huidige stand van zaken rondom de waterveiligheid van Meppel. Zij hebben ons laten zien waar op dit moment de knelpunten liggen en waar deze in de toekomst verwacht worden.

Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen. Ook kwamen er onderwerpen op tafel die we mee kunnen nemen voor de Provinciale - en Waterschapsverkiezingen in 2019. Het is prettig om op deze manier als gemeentefractie, waterschapsfractie en provinciale fractie informatie en ervaringen met elkaar te delen.
Indrukwekkend was het om te zien, wat er zoals aan spullen in de rioleringen terecht komt! (zie foto)

Vervolgens vertrokken we naar het Dorpshuis in Nijeveen (De Schalle) waar de fractie van Meppel een lunch had geregeld. Bij de lunch en het middagprogramma schoof ook wethouder Gert Stam aan. In het Dorpshuis vervolgden we ons middagprogramma: een presentatie over een burgerinitiatief in Nijeveen ‘2025 Nijeveen energieneutraal’. Vanuit deze werkgroep waren Harry van Dijk en Hielko de Boer aanwezig. Zij hebben ons meegenomen in hun verhaal vanaf het moment van het ontstaan van het idee om Nijeveen energieneutraal te krijgen, via de enthousiaste mensen die zij om zich heen geschaard hebben, tot aan de obstakels die zij tegenkomen nu het initiatief uit is gelopen tot een niveau van semi-professionele coöperatie.

Het is prachtig om te zien hoe burgers zich vrijwillig inzetten om de doelstellingen uit het klimaatakkoord mede te helpen behalen. Het was goed om met elkaar hierover te kunnen praten vanuit burger en verschillende overheidslagen. Deze dag heeft ons weer stof tot nadenken gegeven.

Al met al een zeer geslaagde dag in Meppel/Nijeveen!

Labels

« Terug