Algemene ledenvergadering

dinsdag 20 november 2018

Wij nodigen u als ChristenUnie-lid van harte uit om op DV dinsdagavond 20 november 2018 aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Drenthe.

Deze algemene ledenvergadering staat in het teken van de aankomende Provinciale Staten-verkiezingen. Zo wordt de kandidatenlijst vastgesteld en wordt u meegenomen in de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma.

Namens het bestuur en fractie ChristenUnie Drenthe

Agenda

20.00 uur Opening

Daarna komen de volgende zaken aan de orde: 

 1. Mededelingen
 2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 18 juni 2018
 3. Fincieel verslag 
 4. Kascontrole
 5. Vaststellen Kieslijst Provinciale Staten-verkiezingen (de lijst word nog nagezonden)

  Pauze

 6. Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen vaststellen
 7. Info Waterschaps verkiezingen
 8. Info Campagne
 9. Rondvraag

Sluiting

Hapje en Drankje

Locatie en tijd

De avond vindt plaats in het Valkenhof aan de Witte Valkenstraat 2 te Beilen. De opening van de avond is om 20.00 uur. 

Aanmelding

In verband met de catering willen we u vragen of u zich uiterlijk voor 15 november wilt aanmelden voor de vergadering. 

U kunt zich aanmelden bij Catrien Venema:

cvenema@drenthe.christenunie.nl   

« Terug