Reactie sluiting Het Poortje Veenhuizen

Gevangenis.jpg
MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
Door Bernadette van den Berg op 28 juni 2019 om 15:00

Reactie sluiting Het Poortje Veenhuizen

De ChristenUnie betreurt het kabinetsbesluit om Het Poortje in Veenhuizen te sluiten, als onderdeel van nieuwe maatregelen tegen de jeugdcriminaliteit. Daarom zullen we het college van Gedeputeerde Staten vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe we de gevolgen kunnen beperken en de werkgelegenheid een impuls kan krijgen.

Het kabinet zet in op een effectievere aanpak van de jeugdcriminaliteit. Ze komen met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De behandeling moet zijn afgestemd op wat de jongere echt nodig heeft.
Omdat er op dit moment veel cellen leeg staan, heeft het kabinet besloten 180 plaatsen af te stoten. Twee justitiële inrichtingen zullen sluiten, waaronder Het Poortje in Veenhuizen. 

De Minister schrijft in zijn brief aan de Kamer dat in 2021 de justitiële jeugdinrichting Het Poortje Juvaid in Veenhuizen zal sluiten. Deze inrichting beschikt in totaal over 72 plaatsen waarvan 44 plaatsen in gebruik zijn. Voor de regio geldt wel dat er bij de afbouw van capaciteit gedeeltelijk sprake is van subsitutie van aanbod en werkgelegenheid doordat in die regio’s tegelijkertijd een kleinschalige instelling wordt opgestart. 

Op 29 oktober 2018 brachten statenleden Bernadette van den Berg en Roy Pruisscher nog een bezoek aan de instelling in Veenhuizen. Zij waren onder de indruk van de goede zorg die jonge gedetineerden daar krijgen. Een waardevolle instelling voor de hele regio. 

De ChristenUnie Drenthe heeft het altijd belangrijk gevonden dat de jeugdgevangenis voor het noorden behouden blijft. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook omdat het voor jonge gedetineerden belangrijk is dat zij in een inrichting zitten die dichtbij hun woonplaats is. Zo kunnen ouders betrokken worden bij de behandeling. Ook is het dan bijvoorbeeld makkelijker om samen te werken met de school waar de jongere heen ging vóór de detentie. Daarmee is het belangrijk voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. 

De ChristenUnie betreurt dit kabinetsbesluit. Tijdens de Statenvergadering van 3 juli zullen we het college van Gedeputeerde Staten vragen of zij in dit besluit zijn gekend en welke rol zij hebben gehad in de totstandkoming van dit besluit. Welke middelen zijn ingezet om dit te voorkomen?

De ChristenUnie wil zich inzetten voor het behoud van werkgelegenheid in de regio. Daarom zijn we blij om te lezen dat tegelijkertijd een nieuwe kleinschalige instelling wordt opgestart. Helaas gaat het om een gedeeltelijke oplossing, die niet voor alle huidige medewerkers geldt. Daarom zullen we aan het college vragen wat de inzet is om de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, en op welke wijze de werkgelegenheid (in rijksbanen) een impuls kan krijgen.

Labels: , ,