Vragen acties Nedersaksenlijn

track-train-transport-vehicle-public-transport-nederland-309348-pxhere.com.jpg
Roy.jpg
Door Roy Pruisscher op 15 maart 2022 om 16:31

Vragen acties Nedersaksenlijn

ChristenUnie Drenthe pleit al lang voor het doortrekken van de spoorverbinding Emmen-Groningen. Dat deze Nedersaksenlijn van toegevoegde waarde is voor de bereikbaarheid en brede welvaart in Drenthe, blijkt nu ook uit een analyse van het Deltaplan voor Noord Nederland. Daarom vragen we het College welke concrete stappen we nu kunnen verwachten.

Bij brief van 8 maart 2022 heeft het college ons gei╠łnformeerd over de rapportage ‘Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland’. Het onderzoek laat zien dat de Nedersaksenlijn van toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid en de brede welvaart in Drenthe kan zijn. Door de spoorverbinding ontstaat ontwikkelingsperspectief voor een regio die dat kan gebruiken en de bevolkingskrimp kan worden gekeerd.

Het college geeft aan dat deze rapportage aanleiding is om vervolgonderzoek in gang te zetten. Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  1. Welke concrete stappen gaat het college zetten in het vervolgonderzoek en wanneer kunnen wij de uitkomsten daarvan verwachten?

  2. De drie spooronderdelen van het Deltaplan (Nedersaksenlijn, bestaand spoor, Lelylijn) krijgen een ‘afzonderlijk traject’ in de vervolgstappen. Wat wordt daaronder verstaan, welke elementen zijn onderdeel van dit proces en hoe verhouden de trajecten zich tot elkaar?

  3. Op welke wijze werkt u in de verdere uitwerking samen met de partners van het Deltaplan (de drie noordelijke provincies en de vier grootste gemeenten), maar ook de gemeenten langs de Nedersaksenlijn en de provincie Overijssel?

  4. Welke positie en rol krijgen private partijen en inwoners in de verdere uitwerking en het vervolgonderzoek naar de Nedersaksenlijn?

  5. Op welke wijze gaat u de Rijksoverheid bewegen om — naast de gereserveerde middelen voor de Lelylijn — ook middelen te reserveren voor investeringen in de Nedersaksenlijn?

  6. Welke mogelijkheden en kansen ziet u voor een gezamenlijke lobby van Rijk en regio voor het opnemen van de internationale verbinding Emmen-Rheine in het TEN-T-core-netwerk, met het oog op aanvullende Europese financiering en de realisatie van de Nedersaksenlijn?

Bijlagen

Deel dit bericht