Waardevol

Voor een waardevol Drenthe

De ChristenUnie gaat én staat voor een waardevol Drenthe. Dat wordt gevormd door de mensen die hier leven, wonen en werken. Onze ouders, onze kinderen, onze buren. Mensen die zorg nodig hebben, en mensen die zorg bieden. 

Elk mens is waardevol. Dat hangt niet af van je prestaties, je gezondheid, je geaardheid, je afkomst of je leeftijd. Jij bént waardevol!

Onze provincie kent veel mooie en bijzondere mensen die zich inzetten voor een waardevol Drenthe. Die voor ons een voorbeeld zijn, die Drenthe tot bloei laten komen. Op deze plek delen we hun verhaal. 

Wij willen ons inzetten voor al die waardevolle mensen en organisaties in Drenthe. Kiest u ook voor een waardevol Drenthe?

Kijk voor inhoudelijke informatie en ons verkiezingsprogramma bij Hoofdlijnen.
Kijk voor een overzicht van de kandidaten bij Kandidaten

Dit is José Luimes. Ze is met haar bloemenzaak ‘BY J Bloem en Design’ in het oude centrum van Emmen onderscheiden met de zilveren status als Duurzaam Bloemist. Daarvoor heeft ze haar bedrijfsvoering aangepast: nieuwe LED-verlichting, leverancier van groene stroom, duurzame verpakkingen. Ook voor de inkoop zoekt ze naar verantwoorde bloemen en planten.

Zo zet José zich in voor een waardevol Drenthe.

Dit is stichting “De Samaritaan” in Assen. Iedere zaterdag zorgen zij voor een gratis warme maaltijd voor daklozen en minder draagkrachtigen. Natuurlijk is daarbij ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en een goed gesprek.
De stichting draait op ongeveer 25 vrijwilligers, waarvan er elke keer 5 actief zijn.

Deze vrijwilligers zetten zich met enthousiasme in voor hun medemens, voor een waardevol Drenthe.

Dit is Pia Bulder. Zij is activiteitenbegeleider in een woonzorgcentrum, waar bewoners zoveel mogelijk hun leven in stand kunnen houden. Met gezelschap, lekker eten en drinken en een fijne vrijetijdsbesteding, mét Pia.

Zo zet Pia zich in voor een provincie waar mensen waardig ouder kunnen worden, voor een waardevol Drenthe.

Dit zijn Jan en Ankie Geerts, voor hun winkel in Exloo. Als kleine middenstander zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in kleine kernen. Naast meedenken over de ontwikkeling van het dorp, zijn beide actief in het kerkelijk, sport- en verenigingsleven en dragen zo bij aan een waardevol Drenthe.

Dit zijn (v.l.n.r.) Harro, Klaas Jan en Renee, bestuursleden van Onderling Sterk in Meppel. Zij staan voor de belangen van mensen met een beperking. Zo bevragen zij de politiek wat zij doen voor deze mensen. Ook organiseren zij bijeenkomsten om aandacht te vragen voor een gelijkwaardige behandeling van iedereen!

Zo dragen zij bij aan een waardevol Drenthe.

Dit is juf Christa. Onze juffen en meesters zetten zich met hart en ziel in voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Zij bereiden hen voor op deelname in de samenleving. Het onderwijs is bepalend voor de toekomst van onze provincie. Zo zet ook Christa zich in voor een waardevol Drenthe.