Waardevol

We leven in ongekende tijden. Vanwege het Coronavirus ziet ons leven er ineens heel anders uit. We zijn zoveel mogelijk thuis en houden afstand van andere mensen. We worden indringend geconfronteerd met onze eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid. We horen schrijnende verhalen van over de hele wereld. Maar ook dicht bij huis zien we verlies en eenzaamheid. Mensen maken zich zorgen om hun gezondheid, hun geliefden, hun inkomen.

Juist nu mogen we ons laten troosten door onze hemelse Vader en Zijn woord.

Wees niet bang, want Ik ben met u;
Wees niet angstig, want Ik ben uw God;
Ik maak u sterk en sta u bij,
Ik ondersteun u met mijn zegenrijke rechterhand.

Als ChristenUnie willen we iedereen in deze tijd bemoedigen. Mensen die besmet zijn met het virus en hun familieleden. De zorgverleners die vechten voor levens in de frontlinie. De eenzamen in verpleeghuizen en de geliefden die hen niet meer kunnen bezoeken. Ondernemers die hun zaak gesloten moeten houden. Docenten die digitale lessen moeten ontwikkelen. Ouders die kinderen thuis onderwijs geven en dit met hun werk moeten combineren.

Weet: jij bent waardevol.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.