Drenthe

Statenfractie
U kunt de ChristenUnie-fractie bereiken op het mailadres fractie@drenthe.christenunie.nl De fractie gaat graag in op uw vragen, suggesties, uitnodigingen voor werkbezoeken en bijeenkomsten en andere afspraken. Ook wanneer u input heeft voor de bijdragen van de ChristenUnie in provinciale staten horen we dat graag.

Kijk voor meer contactgegevens ook op de pagina over de fractie.

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante woordvoerder. Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail direct beantwoord wordt.

Bezoekadres: Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

De vergaderingen van het Drents Parlement zijn openbaar en vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen te volgen.
De fractievergaderingen van de ChristenUnie vinden in de regel ook plaats in het provinciehuis. Deze zijn niet openbaar. Wanneer u de vergadering graag wilt bijwonen, of de fractie iets wilt voorleggen, neem dan contact op met de fractievoorzitter of de medewerkers.

Bestuur
Voor vragen aan het provinciale unie bestuur kunt u contact opnemen met de secretaris via e-mail.

Kijk voor meer informatie op de pagina van het bestuur.