Start

 1. Afbeelding1.png
  Tjisse.jpg
  Door Tjisse Stelpstra op 24 november 2020 om 12:36

  Afval bestaat niet!

  We moeten veel zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we zo weinig mogelijk weggooien en zo veel als het kan hergebruiken. Ons huidig economisch systeem is desastreus voor het milieu. We gebruiken nu al meer dan twee keer zoveel als de aarde kan hebben; en we hebben maar een aarde!  

  Dat is de hele korte kernboodschap die de Europese Commissie in het Actieplan Circulaire Economie heeft opgeschreven. Het plan kondigt daar allerlei maatregelen op aan voor de komende jaren. Vorige maand nam het Europees Comite van de Regio’s de opinie over die ik daarover schreef. 

  lees meer
 2. Rijtjeshuis.jpg
  Roy.jpg
  Door Roy Pruisscher op 13 november 2020 om 19:00

  Drentse Woonagenda

  We willen dat iedereen in Drenthe in een goed en betaalbaar huis kan wonen. Maar er zijn nog wel een aantal uitdagingen, die we als provincie willen helpen aanpakken. Daarvoor hebben we in het Drents Parlement de Woonagenda vastgesteld.

  lees meer

  Labels: ,

 3. JAR Drenthe.jpg
  Roy.jpg
  Door Roy Pruisscher op 12 november 2020 om 10:00

  Jongeren laten van zich horen

  De afgelopen maanden heb ik veel met deze enthousiaste groep jongeren gesproken. Zij willen de politiek duidelijk maken wat er onder jongeren leeft. Mijn motie om hun initiatief te ondersteunen is door alle partijen ondersteund. Daarmee heeft Drenthe weer een Jongerenadviesraad!

  lees meer
 4. quote3 ab2020.jpg
  Bernadette.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 11 november 2020 om 16:50

  Algemene Beschouwingen

  Tijdens deze bijzondere editie van de Algemene Beschouwingen heb ik namens de ChristenUnie gepleit voor klimaatkoppelkansen. We zouden graag willen dat deze Corona-crisis als een wake-upcall wordt gezien, zodat we niet langer onze kop in het zand steken, maar de handen uit de mouwen! Wij zien allerlei kansen om de dingen die we als gevolg van de Coronacrisis moeten repareren, op zo'n manier uit te voeren, dat dit bijdraagt aan de verbetering van ons klimaat.
  lees meer

Nieuwsarchief