Fractie

Gedeputeerde

 • Tjisse Stelpstra

  Lid van Gedeputeerde Staten

  Portefeuillie: Klimaat; Energie; Regionale Energie Strategie; Milieu, bodem en ondergrond; Personeel & Organisatie; Europa; Duitslandagenda; 5e loco commissaris van de Koning.

  TwitterFacebook

Statenleden

Commissieleden

 • Henk Post
  Commissielid niet zijnde statenlid

  Lid statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur & Economie

  TwitterFacebook


Fractieondersteuning