ChristenUnie Drenthe voor subsidie ijsbaan Hoogeveen

ijsbaanwoensdag 28 juni 2017 09:27

Tijdens de commissievergadering van 28 juni jl. in het Drents parlement verwoordde fractievoorzitter Bernadette van den Berg de mening van de fractie met betrekking tot het verstrekken van 5 miljoen euro subsidie voor een ijsbaan in Drenthe. De ChristenUnie wil graag de breedtesport in Drenthe stimuleren en wil daarom weer een ijsbaan in Drenthe. De ChristenUnie is kritisch geweest, evenals Gedeputeerde Staten, op de plannen die zijn aangedragen vanuit zowel Assen als Hoogeveen.

Beide gemeenten hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een plan voor een bovenregionale ijsbaan in Drenthe. Het plan vanuit de gemeente Assen is gericht op een grootschalig ijscomplex in de nabijheid van het TT circuit. Helaas voldoet dit plan niet aan alle voorwaarden die gesteld zijn voor het verstrekken van de subsidie. Ook is dit plan financieel nog niet rond.

De gemeente Hoogeveen heeft ook een mooi plan ingediend, waarbij de initiatiefnemers niet over één nacht ijs zijn gegaan. De plannen lagen er al vanaf 2004 en konden met het sluiten van de ijsbaan in de Bonte Wever in Assen, weer uit de (ijs)kast gehaald worden. Het plan van Hoogeveen voldoet wel aan de door de provincie gestelde voorwaarden en heeft veel steun van de Hoogeveense ondernemers en inwoners. Al met al voldoende reden voor de ChristenUnie om de 5 miljoen subsidie toe te willen kennen aan de gemeente Hoogeveen.

Het definitieve besluit over de toekenning van de subsidie valt op 12 juli a.s.

Het volledige debat is hier terug te zien: https://www.drentsparlement.nl/…/Statenc…/2017/28-juni/13:00

Labels

« Terug