Nieuws

 1. Afbeelding1.png
  Tjisse.jpg
  Door Tjisse Stelpstra op 24 november 2020

  Afval bestaat niet!

  We moeten veel zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we zo weinig mogelijk weggooien en zo veel als het kan hergebruiken. Ons huidig economisch systeem is desastreus voor het milieu. We gebruiken nu al meer dan twee keer zoveel als de aarde kan hebben; en we hebben maar een aarde!  

  Dat is de hele korte kernboodschap die de Europese Commissie in het Actieplan Circulaire Economie heeft opgeschreven. Het plan kondigt daar allerlei maatregelen op aan voor de komende jaren. Vorige maand nam het Europees Comite van de Regio’s de opinie over die ik daarover schreef. 

  Lees verder
 2. Rijtjeshuis.jpg
  Roy.jpg
  Door Roy Pruisscher op 13 november 2020

  Drentse Woonagenda

  We willen dat iedereen in Drenthe in een goed en betaalbaar huis kan wonen. Maar er zijn nog wel een aantal uitdagingen, die we als provincie willen helpen aanpakken. Daarvoor hebben we in het Drents Parlement de Woonagenda vastgesteld.

  Lees verder

  Labels: ,

 3. JAR Drenthe.jpg
  Roy.jpg
  Door Roy Pruisscher op 12 november 2020

  Jongeren laten van zich horen

  De afgelopen maanden heb ik veel met deze enthousiaste groep jongeren gesproken. Zij willen de politiek duidelijk maken wat er onder jongeren leeft. Mijn motie om hun initiatief te ondersteunen is door alle partijen ondersteund. Daarmee heeft Drenthe weer een Jongerenadviesraad!

  Lees verder
 4. quote3 ab2020.jpg
  Bernadette.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 11 november 2020

  Algemene Beschouwingen

  Tijdens deze bijzondere editie van de Algemene Beschouwingen heb ik namens de ChristenUnie gepleit voor klimaatkoppelkansen. We zouden graag willen dat deze Corona-crisis als een wake-upcall wordt gezien, zodat we niet langer onze kop in het zand steken, maar de handen uit de mouwen! Wij zien allerlei kansen om de dingen die we als gevolg van de Coronacrisis moeten repareren, op zo'n manier uit te voeren, dat dit bijdraagt aan de verbetering van ons klimaat.
  Lees verder
 5. Euro's.jpg
  Roze.png
  Door Webredactie Drenthe op 11 november 2020

  Investeren in Drenthe

  Drenthe investeert! Naast de jaarlijkse begroting heeft Provinciale Staten besloten € 63 miljoen extra te investeren. Dit draagt bij aan een mooier, sterker en groener Drenthe. Juist in deze periode willen we zo de samenleving ondersteunen.

  Lees verder

  Labels:

 6. GJ Bent 2.jpg
  Roze.png
  Door Webredactie Drenthe op 14 oktober 2020

  Bestuurslid G.J. Bent op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer Verkiezingen

  Gert Jan Bent uit Smilde, voorzitter van het Provinciaal ChristenUnie bestuur, staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Bent is momenteel directeur-bestuurder van een schoolvereniging met 22 basisscholen en daarnaast gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Midden-Drenthe. 

  Lees verder
 7. martin-adams-a_PDPUPuNZ8-unsplash.jpg
  Bernadette.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 7 oktober 2020

  Aandacht voor de aardbeving bij Winde

  Tijdens de Statenvergadering van 7 oktober hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie in Winde waar eind september een aardbeving heeft plaatsgevonden en we hebben het college daarover enkele vragen gesteld. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat eventuele schade snel en laagdrempelig wordt vergoed. 

  Lees verder
 8. Muziek onderwijs
  Roy.jpg
  Door Roy Pruisscher op 7 oktober 2020

  Cultuur om te delen

  Cultuur geeft kleur aan onze samenleving. Professionals en amateurs werken samen aan het mooier maken van onze provincie. Met de nieuwe Cultuurnota zetten we in op brede toegankelijkheid, met cultuuronderwijs voor kinderen, en de groei van talenten.

  Lees verder
 9. stikstof werkbezoek hoge veluwe
  Harm Henk.jpg
  Door Harm Henk Veldsema op 31 augustus 2020

  Werkbezoek Hoge Veluwe

  Op uitnodiging van de fractie in Gelderland hebben de woordvoerders “Stikstof” zich laten informeren over de achtergronden en problematiek rond Stikstof, zoals bekend een langslepend onderwerp.

  Lees verder
 10. Topbanner.png
  Bernadette.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 1 juli 2020

  Algemene beschouwingen

  Het is een bijzonder moment in de geschiedenis waarin we tijdens de Statenvergadering mochten spreken over de Voorjaarsnota, en daarmee over de plannen voor 2021. Toen wij in 2019 onze campagne als ChristenUnie voerden met de slogan ‘voor een waardevol Drenthe’ hadden we niet kunnen voorspellen dat deze slogan zo relevant zou blijven.

  Lees verder