Meerderheid Drents parlement stemt voor ijsbaan Hoogeveen

Impressie-van-de-kunstijsbaan-in-Hoogeveen-foto-archief-RTV-Drenthewoensdag 12 juli 2017 16:16

Het Drents parlement heeft op 12 juli jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage van € 5 miljoen euro voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Hoogeveen.

De fractie van de ChristenUnie in de provincie Drenthe heeft ingestemd met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om een eenmalige investeringsondersteuning te verstrekken van maximaal € 5 miljoen voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Hoogeveen, onder de in het voorstel genoemde voorwaarden.

Fractievoorzitter Bernadette van den Berg: “Het is een gedegen plan, op een mooie plek, met veel draagvlak. De ChristenUnie wil vanuit haar provinciale rol een stimulerende rol spelen als het gaat om de breedtesport in Drenthe. Een laatste steuntje in de rug voor een ijsbaan past daar dan ook goed bij.

De fractie wenst de initiatiefnemers veel succes bij de vervolgstappen en spreekt de hoop uit dat de gemeente Assen wat betreft de ijsbaan het gas los laat. Zoals de beoogd exploitant van Ice World suggereert in het Dagblad van het Noorden van 12 juli kunnen wellicht de overige onderdelen van het Ice World-plan alsnog worden gerealiseerd.”

Voor meer informatie over het proces, kijk op de website van de provincie Drenthe:

https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina'/ijsbaan/

Labels

« Terug