Drentse ambassade in Den Haag en Statenexcursie

Den Haagzaterdag 16 september 2017 12:06

Op donderdag 14 september jl. was de fractie van ChristenUnie Drenthe te gast bij de Drentse ambassade in Den Haag. Dit bezoek was onderdeel van de jaarlijkse (twee-daagse) Statenexcursie van Provinciale Staten in Drenthe.

Bij aankomst in Den Haag werden we hartelijk ontvangen met een kop koffie en een (Drentse) lekkernij. Daarna volgde het informeel samenzijn met leden van de Tweede kamer. We mochten spreken met Carla Dik en Eppo Bruins. Wat is het goed om op deze manier contact met elkaar te hebben, en te beseffen hoe groot onze Hemelse Vader is dat hij ervoor zorgt dat wij in alle vrijheid christelijke politiek mogen bedrijven in diverse overheidslagen. Wat een zegen dat Hij mensen geeft met talent en inspiratie voor dit belangrijke werk!

Na deze informele ontmoeting mochten we ons programma van de dag vervolgen met diverse netwerkbijeenkomsten met als thema: Groene economie en Regionale regie op ruimte en energie.

Na de lunch hebben we ons programma vervolgt met een bezoek aan het Binnenhof, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer om vervolgens Dag 1 af te sluiten met een diner aan het Scheveningse strand.

Op Dag 2 van de Statenexcursie waren we te gast bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De ochtend werd ingevuld met interactieve sessies waarbij we met elkaar hebben nagedacht over de wijze van het creëren van draagvlak bij de bevolking bij het plaatsen van bijv. windmolens. Na de lunch volgde een korte rondleiding op het terrein met een bezoek aan de onderzoekslaboratoria voor warmte-opslag en zonne-energie.

Ook bij deze onderzoekstechnieken waarbij zon zorgt voor elektriciteit en wind voor geluid beseffen we de grootheid van Gods schepping. Wat een mogelijkheden worden ons op deze aarde en daarbuiten (zon, wind, aantrekkingskracht) gegeven tot het creëren van nieuwe uitvindingen. En wat een creativiteit heeft God aan het menselijk brein gegeven!

Na het bezoek aan ECN vervolgden we onze reis naar Wieringermeer om daar een grote windturbine (windmolen) van dichtbij te zien en te horen.

Deze prachtige twee dagen werden afgesloten met een diner in Sneek, waarbij we onze Hemelse Vader danken voor alle zegeningen die we mochten ontvangen.

Labels

« Terug