Debat in de Drentse Staten over stikstof

landscape-nature-grass-plant-field-meadow-661799-pxhere.com.jpg
Harm Henk.jpg
Door Harm Henk Veldsema op 13 juli 2022 om 12:05

Debat in de Drentse Staten over stikstof

ChristenUnie bijdrage

En opnieuw spreken we over reactief stikstof. Dank voor de brief uit het college en aan de collega’s van de PVV voor de agendering. 

Nadat de ministers vd. Wal en Staghouwer brieven hebben geschreven en toegelicht, is er veel gebeurd. 
Daar waren we al bang voor, tijdens het werkbezoek dat we op woensdag 8 juni bij de familie Katerberg in Diphoorn brachten. Maar… dat het zo verstrekkend zou zijn?

Het is wrang dat in dezelfde week dat de CO2 doelstelling (met goede argumenten!) werd losgelaten, de doelen voor stikstofreductie via de landbouw als vaststaand werden onderstreept.
Let wel; we ontkennen niet het probleem maar missen evenwicht en balans. De ChristenUnie is verbolgen en teleurgesteld over de manier waarop de communicatie vanuit Den Haag plaats vond 

En de effecten….die zijn niet uitgebleven.
De goede samenwerking in Drenthe om met de KPI’s de doelen dichterbij te brengen, heeft een flinke deuk opgelopen. Maatschappelijke onvrede borrelt op en de bermen branden waar de zonneroute zou moeten verschijnen. 
De afkeer van de plannen is breed zichtbaar in vlaggen, zakdoeken en leuzen. Maar ook zien we dat politici thuis worden opgezocht, er onveilige situaties worden veroorzaakt en er lieden deelnemen aan demonstraties die dit aangrijpen om heel ander ongenoegen te uiten.

Hoe nu verder?

Verwacht van ons geen eenzijdig verhaal. 
De zorg voor de Schepping en zorg voor de Drenten hebben beide onze aandacht

Complimenten hebben we voor GS om de gewraakte kaart af te schrijven. Na bellen -mailen -appen met onze achterban blijkt daar waardering voor, net als voor de toelichting afgelopen donderdag via de uitzending – en het mag nog wel een keer en nog duidelijker.
Er is behoefte aan uitleg van het probleem, toelichting op keuze’s en duiding van de maatschappelijke effecten. 

We zijn er, al ChristenUnie, van overtuigd dat de doelen beter bereikt worden als we

  1. In gemeenschappelijkheid met alle sectoren de lasten eerlijk verdelen. Met aan de opbrengst-zijde een faire prijs voor de agrariër.
  2. Er echt perspectief is. En dat is vaak maatwerk.
  3. Doorgaan met de benadering van samenwerking, zoals ook de afgelopen jaren gedaan.
  4. Er, net als bv in Gelderland, gestreefd wordt naar een bron-aanpak (Kunnen we de wet vertalen in concrete reductie-doelstellingen?).
  5. Leefbaarheid van het landelijk gebied daarin betrekken.
  6. De instandhouding van de natuur belangrijker is dan het behalen van sec de streefwaarden (Lees: KDW).
  7. Gebruik maken van bedrijven die juist willen stoppen.

Blijft als vraag aan de gedeputeerde over; 

Hoe realistisch is het halen van het doel waar Gedeputeerde Staten zich nu aan lijkt te committeren?
Is het echt mogelijk om de opgave in de gebiedsprocessen te realiseren? 

Gedeputeerde; we hopen van harte dat u ons  kunt overtuigen van de haalbaarheid, van de financiele steun voor de uitvoering uit Den Haag en gerechtigheid voor de PAS-melders.