Berichten geschreven door Bernadette van den Berg

 1. quote3 ab2020.jpg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 11 november 2020

  Algemene Beschouwingen

  Tijdens deze bijzondere editie van de Algemene Beschouwingen heb ik namens de ChristenUnie gepleit voor klimaatkoppelkansen. We zouden graag willen dat deze Corona-crisis als een wake-upcall wordt gezien, zodat we niet langer onze kop in het zand steken, maar de handen uit de mouwen! Wij zien allerlei kansen om de dingen die we als gevolg van de Coronacrisis moeten repareren, op zo'n manier uit te voeren, dat dit bijdraagt aan de verbetering van ons klimaat.
  Lees verder
 2. martin-adams-a_PDPUPuNZ8-unsplash.jpg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 7 oktober 2020

  Aandacht voor de aardbeving bij Winde

  Tijdens de Statenvergadering van 7 oktober hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie in Winde waar eind september een aardbeving heeft plaatsgevonden en we hebben het college daarover enkele vragen gesteld. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat eventuele schade snel en laagdrempelig wordt vergoed. 

  Lees verder
 3. Topbanner.png
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 1 juli 2020

  Algemene beschouwingen

  Het is een bijzonder moment in de geschiedenis waarin we tijdens de Statenvergadering mochten spreken over de Voorjaarsnota, en daarmee over de plannen voor 2021. Toen wij in 2019 onze campagne als ChristenUnie voerden met de slogan ‘voor een waardevol Drenthe’ hadden we niet kunnen voorspellen dat deze slogan zo relevant zou blijven.

  Lees verder
 4. WhatsApp Image 2020-05-20 at 19.42.50.jpeg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 20 mei 2020

  Corona in Drenthe

  In de Provinciale Statenvergadering van 20 mei hebben we gesproken over welke gevolgen het Corona-virus voor Drenthe heeft. Het virus heeft ons er letterlijk en figuurlijk bij bepaald hoe kwetsbaar en afhankelijk wij zijn als mens. Ik heb namens de ChristenUnie onder andere aandacht gevraagd voor de volgende aspecten: de rol van de provincie, de Veiligheidsregio en ondermijning. 

  Lees verder
 5. Pasen 2020.png
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 9 april 2020

  Pasen

  Pasen: het feest van de verrezen Heer...

  Lees verder
 6. thumbnail_IMG_0072.jpg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 10 februari 2020

  Motie schadeprotocol mijnbouwschade

  Op 5 februari hebben we het initiatief genomen om een motie in te dienen als reactie op het schadeprotocol voor gedupeerden van gaswinning uit de kleine gasvelden. Wij zijn heel teleursgesteld over dit protocol, onder andere vanwege de rol die de mijnbouwbedrijven nog houden in de schadeafhandeling. 

  Lees verder
 7. moties 13 november.jpeg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 13 november 2019

  Motie Drentse vrijwilligersprijs aangenomen

  Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin voorgesteld werd om een Drentse vrijwilligersprijs in te stellen. Het is een mooie manier om onze waardering als provincie te laten zien voor al dat werk dat vrijwillig in Drenthe wordt gedaan. Fractievoorzitter Bernadette van den Berg: “Ons idee is dat ook inwoners kunnen stemmen, zodat het echt een waardering is van alle Drenten. Bovendien denken we dat deze prijs anderen kan inspireren, doordat goede voorbeelden in de etalage komen te staan”. De motie kreeg een meerderheid en naar verwachting komt het college in de eerste helft van 2020 met een concreet plan om dit te gaan doen. 

  Motie in gewone taal
  Bijzonder aan de motie was bovendien dat deze geschreven was in gewone taal. Van den Berg: “we zijn in de Drentse Staten gewend om moties op een bepaalde manier te formuleren, maar dat is geen gangbaar taalgebruik. Wij hebben dit keer hetzelfde proberen te zeggen in gewone taal. Misschien moedigen we daarmee ook andere partijen aan om dit ook te doen, zodat het werk van de politiek beter te volgen is voor mensen die niet in de politiek zitten”. 

  Lees verder
 8. desk-book-read-white-newspaper-food-1133740-pxhere.com.jpg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 3 juli 2019

  Algemene beschouwingen bij de voorjaarsnota 2019

  Vandaag mocht ik het woord voeren bij de Algemene beschouwingen rondom het thema Samen Recht Doen.  

  Lees verder
 9. Gevangenis.jpg
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 28 juni 2019

  Reactie sluiting Het Poortje Veenhuizen

  De ChristenUnie betreurt het kabinetsbesluit om Het Poortje in Veenhuizen te sluiten, als onderdeel van nieuwe maatregelen tegen de jeugdcriminaliteit. Daarom zullen we het college van Gedeputeerde Staten vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe we de gevolgen kunnen beperken en de werkgelegenheid een impuls kan krijgen.

  Lees verder
 10. Banner Coalitieakkoord.png
  MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
  Door Bernadette van den Berg op 20 mei 2019

  Drenthe, mooi voor elkaar

  Samen met PvdA, VVD, CDA en GroenLinks hebben we een coalitieakkoord gesloten met als titel ‘Drenthe, mooi voor elkaar’. In het vandaag gepresenteerde akkoord zijn afspraken gemaakt over tal van onderwerpen.

  Lees verder