Huisvesting statushouders schiet tekort in Drenthe

Rijtjeshuis.jpg
Roze.png
Door Webredactie Drenthe op 18 januari 2019 om 15:26

Huisvesting statushouders schiet tekort in Drenthe

Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesting te bieden. In 2018 zijn in Drenthe maar 195 van de 311 statushouders die aan Drenthe waren toegewezen gehuisvest. De ChristenUnie vindt dat mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk gehuisvest moeten worden, ook omdat daarmee de integratie bevorderd wordt. Daarom heeft onze fractie hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Jaarlijks vluchten vele mensen naar Nederland omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun afkomst, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesting te bieden. De provincie houdt in de gaten of gemeenten aan deze verplichting voldoen en zet zich in om de samenwerking tussen gemeenten te versterken.

In 2018 zijn in Drenthe maar 195 van de 311 statushouders die aan Drenthe waren toegewezen gehuisvest. De ChristenUnie vindt dat mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk gehuisvest moeten worden, ook omdat daarmee de integratie bevorderd wordt. Daarom heeft onze fractie hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Kunt u aangeven wat de voornaamste oorzaken van het niet kunnen halen van de taakstelling zijn?
  2. Bent u in gesprek met de gemeenten die (structureel) niet aan de taakstelling voldoen?
  3. Op welke manier werkt u met de gemeenten die (structureel) een achterstand hebben, zoals Emmen en Meppel, aan een oplossing, zodat de taakstelling dit jaar wel gehaald wordt?
  4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat het kan lonen wanneer gemeenten samenwerken op het gebied van huisvesting van statushouders, in hoeverre gebeurt dit al en in hoeverre bent u bereid hierin een regierol te nemen?
  5. Bent u bereid de Staten periodiek informeren over de voortgang van de samenwerking tussen gemeenten m.b.t. de huisvesting van de statushouders en het wel of niet behalen van de taakstelling?

Deel dit bericht