Stikstof-aanpak

landscape-nature-grass-horizon-cloud-plant-1407864-pxhere.com-2.jpg
Roy.jpg
Door Roy Pruisscher op 19 mei 2020 om 16:47

Stikstof-aanpak

In de media is ten onrechte het bericht verschenen dat de Drentse politiek een nieuwe stikstof-aanpak (RTV Drenthe) of een nieuwe plan (NOS) wil van minister Schouten. Wel geven we een aantal aandachtspunten mee aan de gedeputeerde.

De minister heeft in haar brief een omvangrijk pakket aan maatregelen aangekondigd voor herstel en versterking van de natuur. Daarmee worden belangrijke stappen gezet om de stikstof problematiek structureel aan te pakken. Wij vinden het belangrijk en goed dat het kabinet nu die stappen zet.

De brief van het kabinet laat zien dat de maatregelen over veel sectoren gaat. Duidelijk is dat het een verantwoordelijkheid is van iedereen: van huizenbezitter tot boer, van autorijder tot busmaatschappij, van industrie tot woningcorporatie. Al deze belangen hebben in de brief hun plek, en er wordt gezocht naar een goede balans daartussen. 

Tegelijk ontstaan er nieuwe vragen bij elke stap die gezet wordt. We vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt, bijvoorbeeld voor boeren die zich afvragen of ze nog mogen bemesten. Die vraag om duidelijkheid wordt ook gesteld in de motie van onze coalitiepartners CDA en VVD. 

We vinden ook dat er eerlijke regels moeten komen voor het opkopen van stikstofruimte. We vinden het onwenselijk dat grote (kapitaalkrachtige) bedrijven Drentse boerderijen opkopen om hun uitstoot te rechtvaardigen. Laat staan dat andere overheden deze praktijk toepassen. 

Het kabinet kondigt ook aan te werken aan een streefwaarde: “in 2030 dient 50% van de hectares met stikstofgevoelige natuur (in N2000-gebieden) onder de kritische depositiewaarde te zijn gebracht.” Dit kan voor Drenthe grote gevolgen hebben. Het is niet op voorhand duidelijk dat we met alle inzet dit streven kunnen behalen. Daarover moeten goede afspraken gemaakt worden met het kabinet. 

Deze punten willen we aan onze gedeputeerde meegeven in het overleg met de andere provincies (IPO) en het ministerie. Het betekent niet dat we nieuwe plan van de minister willen, in tegendeel. We geven een aantal aandachtspunten mee die vragen om verdere uitwerking. 

Deel dit bericht