Algemene beschouwingen

Topbanner.png
Bernadette.jpg
Door Bernadette van den Berg op 1 juli 2020 om 19:01

Algemene beschouwingen

zomer 2020

Het is een bijzonder moment in de geschiedenis waarin we tijdens de Statenvergadering mochten spreken over de Voorjaarsnota, en daarmee over de plannen voor 2021. Toen wij in 2019 onze campagne als ChristenUnie voerden met de slogan ‘voor een waardevol Drenthe’ hadden we niet kunnen voorspellen dat deze slogan zo relevant zou blijven.

Hoe waardevol is Drenthe gebleken de afgelopen tijd van corona? Het naar elkaar omzien, of ‘noaberschap’, is zo belangrijk geweest. En wat is er veel gebeurd op dat vlak! We zien dat mensen zoeken naar contact met elkaar. Wat is het dan mooi dat we daar met de sociale agenda ook een zet aan kunnen geven.

Maar ook onze mooie woonomgeving is waardevoller dan ooit geworden. Hoe fijn is het dat je overal in onze provincie zo in de natuur bent? Een vakantie in Drenthe is populairder dan ooit schat ik zo in.  

Maar we zien ook dat niet iedereen zich waardevol of gewaardeerd voelt in onze samenleving. Overal zien we mensen opstaan tegen racisme en discriminatie. En voorzitter, dat is een wake-up-call. Ook voor mij persoonlijk. Hoeveel vaak onbewuste vooroordelen hebben we vaak nog? Het is belangrijk om dit te erkennen en om vanuit liefde naar elkaar te kijken en de verbinding met elkaar zoeken in deze tijd. 

De gele hesjes-demonstraties hebben ook laten zien dat er soms grote afstand is tot de overheid. Ook de demonstraties tegen de maatregelen rond het coronavirus laten soms een wantrouwen jegens de overheid zien. Daar ligt voor ons een taak. We moeten een betrouwbare overheid zijn, die zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt en de verschillende belangen eerlijk afweegt. Dit moeten we ons elke keer afvragen als we besluiten nemen. 

En dan voorzitter, moet ik ook denken aan het gerommel in onze bodem. Er wordt gas gewonnen, olie opgepompt, gas opgeslagen, zout gewonnen, maar ook zijn er plannen voor het lozen van afvalwater in onze bodem. Naast nog andere ideeën die er zijn voor de opslag van perslucht in de zoutcavernes. En wat te denken van de waterpeilen? Ondertussen verzakken of beschadigen sommige huizen, en worden inwoners van het kastje naar de muur gestuurd, of komen zelfs met lege handen te staan. Dit is een belangrijk aandachtspunt in 2021 wat de ChristenUnie betreft.

Ook blijven we aandacht vragen voor de zorg in onze provincie. Want nu het aantal Corona-patiënten flink is afgenomen gaat de reguliere zorg weer verder en blijven onze zorgen over de zorg in Drenthe. Het lijkt ons goed dat de provincie actief de zorgtafel blijft faciliteren. Staat er al een datum voor een volgend overleg? En hoe staat het met de plannen van het college om de zorgeconomie in Drenthe te bevorderen? Graag zien we die plannen terug in de begroting 2021.  

We zien ook spanning tussen overheden onderling, en dan met name tussen de gemeenten en het Rijk. Op 2 juli hebben de gemeenten gedemonstreerd in Den Haag; dat is echt ongekende stap. Wij maken ons ook zorgen over het voorzieningenniveau in de Drentse gemeenten nu in veel gemeenten de financiën onder druk staan. Wij willen het college hier dan ook nogmaals aandacht voor vragen, en dienen straks samen met de pvdd, de PvdA, en heel veel andere partijen een motie in op dit punt. 

Ook zien we dat krachten van buitenaf soms onze samenleving willen ondermijnen. Zo heeft Mexico inmiddels Drenthe ontdekt en is er al een crystalmeth lab opgerold in Kerkenveld. Voor de Netflix-kijkers: Braking Bad in Drenthe... Mooi dat particulieren in Drenthe nu 100% van de kosten vergoed krijgen die zij hebben als er drugsafval op hun perceel gedumpt is. Daar hebben we veel aandacht voor gevraagd en dat is nu geregeld. Maar laten we er nu ook werk van maken om de deur in Drenthe dicht te houden voor drugscriminelen. Kan het college hier samen met de Drentse gemeenten, de veiligheidsregio en het RIEC werk van maken?  

Deze tijd is ook een tijd voor een reset. Het neoliberalisme (of in gewone mensentaal: de politieke visie die alles van de markt verwacht), is bewezen ingehaald door de tijd. De ChristenUnie ziet kansen op herwaardering van de samenleving, onze natuur en op het gebied van landbouw. Economie draait immers uiteindelijk niet om geld, maar om waardevolle relaties. Zo ligt er nu een kans om het bedrijfsleven echt te vergroenen. We zouden graag zien hoe we dat verder kunnen stimuleren in 2021, ook in bijvoorbeeld ons acquisitiebeleid. En we dienen om deze reden ook de motie mee in over Brede welvaart.  

In die zin zijn wij ook blij met de aangekondigde bezinning die we als provinciale staten zullen hebben over de gevolgen van corona. We hebben nu de kans om nieuwe wegen in te slaan die goed zijn voor nu maar ook voor komende generaties. 

We wensen het college veel wijsheid toe bij het opstellen van de begroting en zien er naar uit!

Deel dit bericht