Aandacht voor de aardbeving bij Winde

martin-adams-a_PDPUPuNZ8-unsplash.jpg
Bernadette.jpg
Door Bernadette van den Berg op 7 oktober 2020 om 22:01

Aandacht voor de aardbeving bij Winde

Tijdens de Statenvergadering van 7 oktober hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie in Winde waar eind september een aardbeving heeft plaatsgevonden en we hebben het college daarover enkele vragen gesteld. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat eventuele schade snel en laagdrempelig wordt vergoed. 

Tijdens de Statenvergadering van 7 oktober hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie in Winde waar eind september een aardbeving heeft plaatsgevonden. Het liefst zouden wij willen voorkomen dat dit soort bevingen plaatsvinden. Hier hebben we dan ook al vaak aandacht voor gevraagd. Voor die keren dat de bevingen wel plaats vinden, vindt de ChristenUnie het heel belangrijk dat eventuele schade snel en laagdrempelig wordt vergoed. Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning zou dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming moeten zijn.
Winde ligt onder andere vlakbij de gasopslag bij Langelo. Maar er wordt ook gas gewonnen in het nabijgelegen Vriesveld. Als de beving door de gasopslag veroorzaakt wordt geldt het schadeprotocol voor Groningen, en anders geldt het protocol voor de kleine velden.
Alles bij elkaar is er genoeg reden voor ons om ook nu weer scherp te kijken naar dit voorval in Winde en het College een aantal vragen te stellen.
  1. Welk veld heeft de beving veroorzaakt?
  2. Is er al bekend of er schade is ontstaan door de aardbeving bij Winde?
  3. Waar kunnen inwoners met eventuele schade terecht?

Gedeputeerde Stelpstra heeft aangegeven dat hem bekend is dat de beving een gevolg is van de gaswinning in een van de kleine velden. Inwoners kunnen hun schade melden bij de landelijke commissie Mijnbouwschade voor afhandeling van schade uit kleine velden. 

Er zijn een aantal schademeldingen geweest na de beving. Er zijn ook meldingen gedaan bij de Commissie Groningen, in plaats van de landelijke commissie. Gedeputeerde Stelpstra wil zich er hard voor maken dat wanneer de schade is gemeld bij de 'verkeerde' commissie, de commissies onderling de schades aan elkaar door zullen melden zodat inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Deel dit bericht