ChristenUnie: sterke lobby voor Nedersaksenlijn

BFE1DC5C-27F5-4B29-BED3-09C1AE06BA0A.jpeg
Harm Henk.jpg Roy.jpg
Door Harm Henk Veldsema, Roy Pruisscher op 3 februari 2021 om 11:36

ChristenUnie: sterke lobby voor Nedersaksenlijn

De ChristenUnie wil bij de Duitslandagenda meer aandacht geven aan de Nedersaksenlijn. We hebben een aanpassing voorgesteld om ervoor te zorgen dat deze spoorlijn onderdeel wordt van de lobby naar het Rijk en de EU voor goede spoorverbindingen in de grensregio.

Duitslandagenda
“We willen de samenwerking over de grens versterken en drempels wegnemen” zegt Harm Henk. Als voorzitter van de statenwerkgroep Dreun (Drents Europa Netwerk) is hij betrokken geweest bij deze Agenda. “Eén van die drempels is de erkenning van diploma’s over en weer. Juist hier zijn al belangrijke stappen gezet. Daarmee houdt de grens van de arbeidsmarkt dus niet op bij de landsgrens, maar wordt het werkgebied veel groter.” 

In het Europese jaar van het Spoor (2021) is er veel belangstelling voor spoorverbindingen. Vanuit de Duitslandagenda wordt ook gewerkt aan de verbinding tussen Emmen (via Coevorden) en Rheine. Hiermee ontstaat een directe grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Drenthe en Nedersaksen. “Ook dit is het wegnemen van drempels, maar dan op het gebied van mobiliteit.”

Nedersaksenlijn
“Maar we willen ook verder kijken dan die ene spoorverbinding” zegt Roy. “In het Drents Parlement zijn wij warm pleitbezorger van de Nedersaksenlijn: de spoorverbindingen tussen Groningen, via Emmen, naar Enschede.” Het ontbrekende spoortraject tussen Emmen en Stadskanaal vraagt om veel aandacht en flinke investeringen. 

Met ons voorstel wordt de Nedersaksenlijn onderdeel van de gezamenlijke lobby richting het Rijk en Europa voor het verbeteren van spoorverbindingen in de grensregio. “Ook al gaat de Nedersaksenlijn niet zelf de grens over, het biedt wel perspectief voor de hele grensregio. Dat verdient een gezamenlijke lobby van onze Nederlandse én Duitse partners. Want ook onze Oosterburen hechten belang aan een doorgaande verbinding naar Groningen met de Nedersaksenlijn.”

Deel dit bericht