Ruimte voor gezondheid én verduurzaming geitenhouderij

IMG_3271.JPG
Roy.jpg
Door Roy Pruisscher op 8 maart 2023 om 19:20

Ruimte voor gezondheid én verduurzaming geitenhouderij

Tijdens mijn laatste statenvergadering stond een aanpassing van de Omgevingsverordening op de agenda. Onderdeel was een moratorium: een geitenstop. Maar dat zou onrechtvaardig zijn voor bestaande bedrijven.

Bij het debat in de commissie werd al duidelijk dat er veel belangstelling was, mede door het inspreken van een wethouder. Na dat debat ben ik ook op bezoek geweest bij een geitenhouder in Ruinerwold. Een mooi bedrijf van een jong gezin, dat goed met hun dieren wil omgaan. Dat rekening houdt met de omgeving én een toekomst wil hebben in Drenthe.

Voor de ChristenUnie staat volksgezondheid bovenaan. Dat is ook de belangrijkste reden waarom we dit moratorium invoeren. Om eventuele gezondheidsrisico’s te voorkomen – en in afwachting van nader onderzoek – staan we geen nieuwe geitenhouderijen in Drenthe toe. 

Maar in het oorspronkelijke plan zou ook een verbod aan bestaande bedrijven worden opgelegd. Het zou daar niet meer mogelijk zijn om maatregelen te nemen die uiteindelijk gezondheidsrisico’s kunnen verkleinen. Dat vinden we niet goed, niet rechtvaardig.

Daarom heb ik een wijziging voorgesteld. Voor bestaande bedrijven is het mogelijk van het verbod af te wijken, als zij willen werken aan de verduurzaming van hun bedrijf, winst voor het milieu willen realiseren, dierenwelzijn willen vergroten en kijken naar goede landschappelijke inpassing. En ook nu blijft de gezondheid bovenaan staan: dit kan alleen als uit onderzoek – bijvoorbeeld van de GGD – blijkt dat de gezondheid van omwonenden is geborgd. 

Zo geven we ruimte aan de geitenhouder die zich wil ontwikkelen, die in Drenthe toekomst houdt. En we geven ruimte aan de gezondheid van de omgeving. 

Het amendement werd mede ingediend door CDA en VVD en gesteund door PvdA, SP, PVV, SterkLokaal, FvD, Ja21 en Stip.