Motie Ondermijning

Ondermijningscontainer
Gerben.jpg
Door Gerben Brandsema op 20 december 2023 om 15:38

Motie Ondermijning

ChristenUnie wil graag constructief met dit college aan de slag en  meedenken en ook zelf met plannen komen. Bijvoorbeeld over de aanpak van criminaliteit en ondermijning. 

Op 29 november zijn we op verzoek van de ChristenUnie als Staten uitgebreid en indringend bijgepraat over wat er allemaal speelt rond het thema ondermijning, en ook welke rol de provincie daarin kan pakken. Dat heeft heel helder gemaakt hoe groot de problematiek is en dat we als provincie zelf ook belangrijke stappen kunnen zetten.
Daarom hebben we een motie ingediend die oproept tot structureel meer financiele middelen om in te zetten op de aanpak van ondermijning. De motie is bijna unaniem aangenomen!

Bijlagen