Vragen over verkoop kleine gasvelden NAM

light-abstract-warm-orange-pattern-red-1448017-pxhere.com.jpg
Bernadette.jpg
Door Bernadette van den Berg op 27 oktober 2021 om 11:47

Vragen over verkoop kleine gasvelden NAM

De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat de NAM van plan is haar kleine gasvelden te verkopen. We vragen ons af wat de gevolgen zullen zijn voor de afhandeling van schademeldingen door inwoners.

De ChristenUnie maakt zich al lange tijd zorgen over de schadeafhandeling van schade ontstaan door gaswinning in de zogenaamde kleine gasvelden in Drenthe. Dit proces loopt nu al erg moeizaam, en een verkoop zal naar onze inschatting op zijn minst niet bijdragen aan een versnelling van dit proces.

Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Wanneer is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte gebracht door de NAM over dit besluit?

  2. Heeft het college zicht op de motivatie van de NAM om de velden te verkopen?

  3. Wat is de waarde van de huidige afspraken die gemaakt zijn met de NAM over schade (afhandeling)

    door winning in de kleine velden in geval van verkoop van de velden aan een ander bedrijf?

  4. Deelt het college onze zorgen met betrekking tot de positie van Drentse inwoners bij verkoop?

  5. Wat is de rol van het ministerie van Economische Zaken bij de verkoop?

  6. Wat is de rol van het Instituut Mijnbouwschade bij de verkoop?

  7. Wat is de rol van de provincie bij verkoop?

Bijlagen

Deel dit bericht