APB 2021: leiderschap & moed

prov drenthe II 097
MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg Roy.jpg
Door Bernadette van den Berg, Roy Pruisscher op 10 november 2021 om 20:22

APB 2021: leiderschap & moed

Bij de behandeling van de begroting voor 2022 nemen we wat meer afstand. We kijken ook naar de grotere ontwikkelingen in de samenleving en de politiek: algemene politieke beschouwingen. We zien dat er te vaak gezocht wordt naar snelle oplossingen voor de korte termijn. Is dat voldoende?

De algemene beschouwingen worden altijd uitgesproken door de fractievoorzitter, Bernadette van den Berg. Omdat zij de uitslag van een coronatest thuis moest afwachten, is deze beschouwing uitgesproken door Roy Pruisscher. De algemene beschouwing is altijd het resultaat van de gehele statenfractie.

Wanneer we als politiek en overheid een probleem tegenkomen schieten we in een soort reflex. Eerst kijken we of er iemand schuld heeft aan het probleem of de aanpak. We komen daarna snel met ‘de oplossing’, maar vervolgens lijkt het probleem niet opgelost.

Eén van de gevolgen is risicomijdend gedrag van politici en ambtenaren. Als een aanpak niet lukt, kan het je meteen veel kosten. En met makkelijke oplossingen doen we niets aan de onderliggende oorzaken. Problemen zijn vaak complex, maar zijn niet binnen 4 jaar op te lossen of zijn te duur.

Als ChristenUnie zien we in dat deze reflex wat doet met het vertrouwen in de politiek. De vraag “Is de overheid er wel voor mij?” is goed begrijpbaar.

We zien ook dat we van de ene in de andere crisis terechtkomen. Denk aan de wooncrisis, een klimaatcrisis, een gas- en energiecrisis, een asielcrisis, en de coronacrisis.

In het asielbeleid weten we bijvoorbeeld dat de instroom van mensen niet constant is, maar bij een piek lijkt het elke keer als een verrassing te komen. De centra die een aantal jaren terug allemaal werden gepland, werden toch weer afgeblazen. Maar moest nu in alle haast weer worden ontwikkeld. Deze problematiek vraagt om een structurele oplossing, met name vanuit Den Haag.

De ChristenUnie vindt leiderschap in de politiek noodzakelijk. En politieke moed, om bijvoorbeeld ruimte te geven aan bestuurders en ambtenaren voor het hanteren van de menselijke maat. Om niet te verschuilen achter regelgeving, maar oog te hebben voor mensen. Om problemen écht aan te pakken.

Dat vraagt ook van de politici en volksvertegenwoordigers een andere houding. We moeten leren accepteren dat er dingen kunnen gebeuren die we niet hadden voorzien. Zonder dat we daar meteen iemand op willen afrekenen.

Wanneer we vooruit kijken zien we een overheid en politiek dat leiderschap en moed toont om uitdagingen fundamenteel aan te pakken. En werkt aan het vertrouwen van onze inwoners.

Moties

Samen met de PvdA heeft de ChristenUnie een motie ingediend om aandacht te vragen voor ondermijning en georganiseerde criminaliteit. We willen de bewustwording onder alle inwoners laten groeien zodat zij de signalen kunnen herkennen. Samen kunnen we Drenthe vrijhouden van drugscriminaliteit. Deze motie is aangenomen!

Daarnaast hebben wij de motie ondersteund om extra geld te geven aan de Drentse samenleving, via de gemeenten, met een ‘frisse doorstart na corona’. Dit is met name bedoeld om bewonersinitiatieven en vrijwilligers een steun in de rug te bieden.
Ook verzoeken we om extra onderzoek te doen hoe we energiearmoede in Drenthe kunnen bestrijden. Samen met de gemeenten moeten we samenwerking om mensen te ondersteunen bij stijgende energielasten.
De provincie gaat extra personeel aannemen om te helpen de ambitieuze woonplannen te realiseren.
Er komt extra geld voor de ontwikkeling van groene en gezonde schoolpleinen.

Deel dit bericht