Integrale aanpak veilig buitengebied

Drugsafval gedumpt@0.5x.jpg
MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
Door Bernadette van den Berg op 9 maart 2023 om 15:27

Integrale aanpak veilig buitengebied

Naar aanleiding de uitzending De staat vanDrenthe en het onlangs opgerolde synthetisch drugslab in Emmen hebben wij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over de veiligheid in het buitengebied.

‘Drenthe is helemaal het einde’, ‘Je kunt hier door de bomen het bos zien’, ‘Drenthe is vol met ruimte’; prachtige zinnen die momenteel door de hele provincie te zien zijn, en waarmee Marketing Drenthe probeert de provincie een stem te geven. Het schept een mooi en terecht beeld van Drenthe als provincie waar nog rust en ruimte te vinden is. Iets waar we trots op zijn en waar we als Drenten elke dag van kunnen genieten.

Maar de rust en ruimte die Drenthe biedt kent ook een keerzijde die steeds duidelijker naar voren komt. Het biedt kansen om ongezien activiteiten te ontplooien die het daglicht niet kunnen verdragen. Drenthe wordt steeds interessanter voor drugscriminelen om hun activiteiten te ontplooien. Enerzijds omdat ze in andere provincies steeds meer de hete adem in de nek voelen, en anderzijds omdat het toezicht in het Drentse buitengebied, met veel leegstaande gebouwen, beperkt is. Recent besteedde het tv-programma De Staat van Drenthe aandacht aan de ondermijnende activiteiten van drugscriminelen in onze provincie1. Het programma laat op indringende wijze zien hoe deze problematiek steeds groter wordt, en hoe verwoestend het kan zijn voor burgers als ze eenmaal in het web van drugscriminelen belanden, en wat de impact is op mens, dier en natuur als het gaat om dumping van drugsafval. Recente voorbeelden van drugscriminaliteit in Drenthe zijn de vondst van de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit in een manege in Nijeveen2, een hennepkwekerij met 1.300 planten in een schuur bij Coevorden3, dumping van bijna 100(!) vuilniszakken drugsafval in De Onlanden4, de ontdekking van een drugslab in een pand aan de Eldijk in Holsloot iets meer dan een jaar na de vondst van ook een drugslab iets verderop aan dezelfde Eldijk5 en deze week nog een synthetisch drugslab aan de Boslaan in Emmen6.

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Tegelijk zien we dat er overheden zijn die beleid maken om deze zorgwekkende ontwikkeling te remmen. Een voorbeeld daarvan is een integrale aanpak veilig buitengebied, zoals de provincies Overijssel7 en Gelderland8 die hanteren. Als ChristenUnie zijn we blij dat de provincie Drenthe vorig jaar na een motie van de ChristenUnie en PvdA is gestart met een campagne om inwoners bewuster te maken van signalen die kunnen duiden op drugscriminaliteit. Ook de bijdrage van de provincie aan het RIEC draagt bij aan een betere samenwerking tussen partijen op dit punt. Onze fractie juicht deze inzet toe, maar tegelijk vinden we dat er een tandje bij moet. Om de deur in Drenthe dicht te houden voor drugscriminaliteit moeten we nu acteren.

Dit alles overziend heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:

1. Is het college bekend met de uitzending van De Staat van Drenthe? Zo ja, herkent het college het beeld dat daarin geschetst wordt als het gaat om het steeds aantrekkelijker worden van Drenthe als gebied voor drugscriminelen om hun activiteiten te ontplooien? Zo ja, wat doet de provincie er (samen met gemeenten) aan om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

2. Drenthe kent nog geen integrale aanpak veilig buitengebied, zoals bijvoorbeeld de provincies Overijssel en Gelderland die wel kennen. Is het college bereid om in Drenthe ook zo’n integrale aanpak te gaan ontwikkelen? Zo ja, kan het college ook een (globaal) tijdspad aangeven waarop zo’n aanpak gerealiseerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de ChristenUnie, Bernadette van den Berg

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15377482/de-staat-van-drenthe-drugscriminelen-vinden-de-ruimte-in-drenthe
https://dvhn.nl/drenthe/Zestien-verdachten-aangehouden-bij-inval-manege-Nijeveen-Grootste-coca%C3%AFnewasserij-ooit-in- Nederland-25919982.html
https://dvhn.nl/drenthe/Hennepkwekerij-met-1300-planten-opgerold-in-schuur-bij-Coevorden.-Twee-personen-53-en-42- aangehouden-28212667.html
https://nos.nl/artikel/2447894-bijna-100-vuilniszakken-met-drugsafval-in-natuurgebied-de-onlanden 
https://dvhn.nl/drenthe/Drugslab-gevonden-in-Holsloot-acht-mensen-aangehouden-28149679.html
https://dvhn.nl/drenthe/Drugslab-opgerold-in-Emmen.-Twee-personen-aangehouden-28288628.html
https://overijssel.notubiz.nl/document/9661138/1/document
https://www.gelderland.nl/themas/politiek/weerbaarheid/agenda-veilig-buitengebied en https://www.pvo-oostnederland.nl/nieuws/ kiekuut-stand-van-zaken-veilig-buitengebied-eind-2021/