Algemene beschouwingen

money-167741_640.jpg
MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
Door Bernadette van den Berg op 20 december 2023 om 16:49

Algemene beschouwingen

In de algemene beschouwingen refereerde ik aan een Bijbelse uitspraak: “Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien”. We vinden het cruciaal dat er nu een stevig fundament wordt gelegd door het College, want anders is er dit collegeseizoen maar een magere oogst.  
Omdat er een half verhaal ligt bij de onderbouwing van het coalitieakkoord moesten we deze uitwerking voor rekening laten van de coalitiepartijen en hebben we tegen de begroting gestemd. Dat doet de ChristenUnie niet lichtzinnig, maar we kunnen voor deze begroting geen verantwoordelijkheid nemen. 

Algemene beschouwingen ChristenUnie 20 december 2023

“Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien”. Een wijsheid uit de bijbel, waaraan ik moest denken. Deze eerste periode van de nieuwe coalitie en de uitwerking van het coalitieakkoord zou je kunnen vergelijken met de periode van zaaien. De boeren onder ons weten dat als je het zaaien goed doet, daarmee belangrijke basis gelegd wordt voor een goede oogst. Én wat je niet zaait kun je ook niet oogsten. Dus het is cruciaal dat er nu een stevig fundament wordt gelegd, want anders is er dit collegeseizoen maar een magere oogst.

Zijn we dan tegen alle plannen uit deze uitwerking? Natuurlijk niet! We vinden het mooi dat er structureel geld wordt vrijgemaakt voor de sociale agenda, voor de Nedersaksenlijn en andere investeringen in spoor.

Bij het debat over het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat de ChristenUnie graag constructief met dit college aan de slag wil en ook mee zal denken en ook zelf met plannen zal komen bijvoorbeeld met de aanpak van criminaliteit en ondermijning. En dat doen we dan ook.

Op 29 november zijn we als Staten uitgebreid en indringend bijgepraat over wat er allemaal speelt rond dit thema, en ook welke rol de provincie daarin kan pakken. Dank aan de commissaris voor de organisatie daarvan. Dat heeft heel helder gemaakt hoe groot de problematiek is en dat we als provincie zelf ook belangrijke stappen kunnen zetten. Daarom dienen we nu samen met SP, PvdA, CDA, Sterk Lokaal, JA21, Pormes en GroenLinks de volgende motie in:

MOTIE ONDERMIJNING

We leven ook in een tijd van landelijke politieke onzekerheid. Waar we allemaal snakken naar een landelijke regering die problemen echt aanpakt, zien we dat de landelijke politiek de afgelopen jaren teveel met zichzelf bezig is geweest. 

En de eerste tekenen van de partijen die met elkaar in gesprek zijn over een nieuwe regering zijn weinig hoopvol op dat punt als het gaat om de opvangcrisis. Vluchtelingen laten we nog net niet in de kou staan, maar een humaan opvangbeleid kunnen we het al lang niet meer noemen.

En waar de spreidingswet de enige hoop is om op korte termijn tot oplossingen te komen wagen deze partijen het deze oplossing weer in de ijskast te willen zetten. Onbegrijpelijk, en wat een gebrek aan respect voor wat in de regio gebeurt. Wij dienen daarom de motie van de Pvda graag mee in.

Want willen we het geloof in democratie met elkaar houden, dan moet het partijbelang niet boven het belang van inwoners gezet worden. De Drentse inwoner mag van ons als ChristenUnie dan ook verwachten dat wij drukken op het maken van keuzes, ook als die pijn doen. En dán komt het erop aan dat we bestuurders hebben met ruggengraat. En die bestuurders mogen van óns verwachten dat wij dan naast hen staan. En dat zullen wij ook doen.

En hoewel we onze steen moeten bijdragen, mogen we dat doen vanuit een zekere ontspanning. Of zoals het in Mattheus 6 staat: Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren. Onze hemelse vader voedt ze, en gaan wij hen niet ver te boven?