Extra financiering in de strijd tegen ondermijning

tree-track-farm-leaf-flower-transport-1109095-pxhere.com.jpg
MJJ-20220128-ChristenUnie-20 !!!.jpg
Door Bernadette van den Berg op 3 april 2024 om 22:02

Extra financiering in de strijd tegen ondermijning

We zien al jaren de schadelijke effecten van ondermijnende criminaliteit, helaas ook in Drenthe. Denk aan de opgerolde drugslabs en dumpingen van drugsafval. Vaak zijn kwetsbare mensen slachtoffer van deze praktijken. De ChristenUnie wil een overheid die deze mensen beschermd en die onrecht bestrijdt. Daarom hebben we de provincie gevraagd om extra geld vrij te maken om ondermijning aan te pakken. 

Deze gesprekken tussen provincie, gemeenten en RIEC hebben geleid tot een ‘Drentse aanpak ondermijning’. Hierin staan 28 prestatieafspraken en ambities om te komen tot een weerbare organisatie. Ondertekenende partijen hebben de intentie uitgesproken om deze ambities uit te voeren. In januari heeft het college ingestemd met deze Drentse aanpak. Als ChristenUnie Drenthe vinden we het een belangrijke ontwikkeling dat de partijen meer gaan samenwerken tegen ondermijning. 

Om daar ook vanuit de provincie meer in te kunnen betekenen, hebben we gevraagd om extra middelen vrij te maken. Op die manier is er ruimte voor meer beleidscapaciteit om de aanpak van ondermijning in de Drenthe nog beter aan te jagen en te coördineren. Ook is er dan ruimte voor meer inzet op BIBOB-onderzoeken en voor voorlichting richting inwoners. Door het uitvoeren van een BIBOB-onderzoek heeft de provincie de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. 

We zijn blij dat er afgelopen woensdag, 3 april 2024, bijna unaniem voor het voorstel is gestemd om financiën beschikbaar te stellen voor 1,5 fte extra beleidscapaciteit op de aanpak van ondermijning (0,5 fte) én het uitvoeren van de Wet Bibob; inclusief BIBOB-onderzoek (1.0 fte).