Corona in Drenthe

WhatsApp Image 2020-05-20 at 19.42.50.jpeg
Bernadette.jpg
Door Bernadette van den Berg op 20 mei 2020 om 16:47

Corona in Drenthe

In de Provinciale Statenvergadering van 20 mei hebben we gesproken over welke gevolgen het Corona-virus voor Drenthe heeft. Het virus heeft ons er letterlijk en figuurlijk bij bepaald hoe kwetsbaar en afhankelijk wij zijn als mens. Ik heb namens de ChristenUnie onder andere aandacht gevraagd voor de volgende aspecten: de rol van de provincie, de Veiligheidsregio en ondermijning. 

ChristenUnie-bijdrage debat Corona mei 2020

Heel goed dat we vandaag met elkaar spreken over Corona in Drenthe. Door dit virus worden we heel erg geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. We zijn even stilgezet, letterlijk, maar ook figuurlijk bij wat echt belangrijk is, familie, vrienden, buren, tijd en aandacht voor elkaar. We blijken ook afhankelijk te zijn. Van de zorg, van hulp van naasten, maar bijvoorbeeld ook van China. Wij zouden het goed vinden om als provinciale staten samen met Gedeputeerde staten eens na te denken wat deze crisis op de lange termijn betekent voor Drenthe, zodat we niet maar door hobbelen, maar deze crisis ook benutten voor verbetering. De ChristenUnie wil ook haar waardering uitspreken voor al die mensen die zich blootgesteld hebben aan risico's, voor anderen. Laten we zuinig zijn op elkaar, want we hebben elkaar hard nodig!

De ChristenUnie wil vandaag aandacht vragen voor drie aspecten:

  • Onze rol als provincie: complementair
  • Veiligheidsregio
  • Ondermijning

De rol van de provincie

Het rijk, gemeenten, maar ook het bedrijfsleven en élke inwoner heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Wat iedereen doet moet complementair zijn aan elkaar. De provincie moet geen dingen doen die bij het Rijk liggen en andersom. In dat kader lijkt het de ChristenUnie raadzaam om voordat we allerlei grote maatregelen nemen, te kijken waar de gaten vallen en kunnen we ons dan ook vinden in het door het College geschetste tijdspad. Natuurlijk moeten we onze eigen uitgaven als provincie zoveel mogelijk naar voren halen, om zo een bijdrage te leveren aan de economie. En we moeten nieuwe plannen, bijvoorbeeld bij de sociale agenda, door de bril van de huidige situatie bekijken. Het plan om geld beschikbaar te stellen voor onze binnensteden vinden wij een heel goed idee. Er liggen naast de bedreigingen nu ook kansen voor een snellere transformatie naar meer hybride winkelen, oftewel het combineren van een fysieke winkel met online/bezorgactiviteiten. Het is goed dat Ik ben Drents ondernemer hierin ook een rol krijgt. Kan er wellicht nu een extra impuls gegeven worden aan het stimuleren van afnemen van regionale producten? We vragen het college niet om stil te zitten, maar om nu noodzakelijke stappen te zetten en vooral een langjarig perspectief te maken en op basis daarvan met structurele voorstellen te komen.  

Veiligheidsregio

De veiligheidsregio is heel beslissend in de maatregelen die gelden in onze provincie: zowel in de regelgeving als in de handhaving. De regels in Drenthe zijn op sommige punten afwijkend ten opzichte van andere provincies. En dat wordt niet altijd begrepen. Om een voorbeeld te noemen: bij de voetbaltrainingen van kinderen moet er nu altijd naast de trainer ook een toezichthouder zijn. Dat wil zeggen, een ouder die kijkt of de coronaregels wel in acht worden genomen. Dit zorgt voor heel veel extra geregel, en wordt niet ervaren als zinvol. Dat doet daarmee iets voor het draagvlak voor deze regel. Zeker ook omdat dit niet in alle andere regio's zo geregeld is. Maar ik noem hier ook de wijze waarop de handhavers soms hun werk doen: dat is niet altijd in de geest van de wet maar naar de letter van de wet, al hoor ik ook van handhavers die prettig meedenken. Wil de commissaris aandacht vragen voor de wijze waarop er gehandhaafd wordt? Wat de ChristenUnie betreft wordt er vooral meegedacht in wat wél kan. En is het ook mogelijk om, bijvoorbeeld als het gaat om onze campings, maatwerk te leveren? Ik kan me zo voorstellen dat per camping bekeken wordt wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn. Wil de commissaris binnen de veiligheidsregio pleiten voor dergelijk maatwerk?

Ondermijning

Tot slot vraagt de ChristenUnie aandacht voor ondermijning. Want juist in deze tijd waarin zekerheden onzeker zijn, zijn mensen kwetsbaar voor ondermijning. Bijvoorbeeld ondernemers in de knel die benaderd worden voor illegale activiteiten, of sekswerkers die nog meer risico lopen op uitbuiting, aan drugshandel die heel creatief omgaat met de ontstane situatie. Zo lezen we over mensen die bij de coffeeshop benaderd worden door drugsdealers bijvoorbeeld. Is hier extra aandacht voor bij het RIEC en haar partners, waaronder de Drentse gemeenten? En zo nee, kan de commissaris hier een rol in spelen? 

 

(Deze tekst is een weergave op hoofdlijnen. Alleen de gesproken bijdrage geldt)

Deel dit bericht